Tabula Traiana

Natpis usečen u stenu, 175 x 410 cm. Natpis u tabula ansata koju drže dva krilata genija; ispod je naga figura koja kleči,verovatno Danubius. Iznad natpisa, u udubljenju krov koji čini tavanica sa kasetama u kojima su rozete, sa strana orao sa raširenim krilima i dva delfina.

Otkriven u Donjoj klisuri pred kraj XVII veka, iznad trase rimskoga puta, nizvodno od lokaliteta Hajdučka Vodenica, u blizini table lapidarija. Danas je stena sa natpisom isečena i podignuta na istom mestu za oko l4 metara.

Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) | Nerva Traianus Aug(ustus) Germ(anicus) | pontif(ex) maximus trib(unicia) pot(estate) IIII | pater patriae co(n)s(ul) III |5 montibus excisi[s] anco[ni]bus | sublat[i]s via[m] refecit .

 

 

 


All materials published here are property of Institute of Archaeology, Belgrade and it are copyrighted.
***