Rimski Limes u Srbiji na preliminarnoj Listi svetske baštine

Centar za svetsku baštinu u aprilu 2015. godine prihvatio je obrazac tentativnog lista „Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes in Serbia“ i postavio ga na preliminarnu listu Uneska. Podaci iz obrasca tentativnog lista nalaze se na elektronskoj adresi: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6060/.

Na Listi svetske baštine su trenutno upisani rimski Limes u Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Zahvaljujući ovim upisima pokrenuta je inicijativa da se na Listu svetske baštine upišu sva dobara pod nazivom Granice rimskog Carstva od Švarcvalda do Crnog mora. Dokumentacija za dunavski Limes u Srbiji pripremljena je u okviru projekta Danube Limes Brand (http://danubelimesbrand.org/) koji je podržala Evropska komisija (program Jugoistočne Evrope) u cilju da se postojeća dobra rimskog Limesa na teritoriji država u Podunavlju dopune na Listu svetske baštine.

Od oktobra 2012. partneri u projektu Danube Limes Brand započeli su saradnju. Glavni partner, nosilac projekta bio je Institut za istoriju, Univerziteta u Beču u Austriji, koji je koordinirao rad partnera u osam država. Pored Austrije učestvovali su Slovačka, Mađarska, Italija, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, a za Srbiju partner je bio Arheološki institut, Beograd (http://www.danubelimes-serbia.rs/). Projekat je završen krajem 2014. godine.

U trogodišnjoj realizaciji projekta u Republici Srbiji učestvovali su i stručnjaci iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd i teritorijalno nadležnih zavoda za zaštitu spomenika kulture i muzeja.

Upisivanjem na prelimnarnu listu Republika Srbija se uključila u međudržavnu akciju za serijsku nominaciju Granica rimskog Carstva.

Dunav je u Srbiji dugačak 588 km od čega je sistemom rimskog Limesa obuhvaćeno 450 km od Neština, u blizini granice sa Hrvatskom, do Rakovice (Dorticum), u blizini granice sa Bugarskom. Uspostavljanje rimske granice počinje u prvim decenijama 1. veka naše ere i traje do početka 7. veka. Limes u Srbiji je činio niz utvrđenja na desnoj obali Dunava koja su gradili pripadnici rimskih legija.

Preliminarnu listu Limesa u Srbiji čini šezdeset arheoloških nalazišta i lokaliteta od kojih je veliki broj istraživan uoči izgradnje Hidrocentrale Đerdap.

Rimsi_Limes_u_Srbiji_Mala_slika

Položaj predloženih nalazišta rimskog Limesa u Srbiji (autor karte Nemanja Mrđić, Arheološki institut, Beograd)

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd u saradnji sa stručnjacima iz Arheološkog instituta i stručnjacima u teritorijalno nadležnim ustanovama kulture započeće pripremu dokumentacije, nominacionog dosijea i plana upravljanja za predložena arheološka nalazišta.

* * *

VEST PREUZETA SA ZVANIČNOG SAJTA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

Rimski Limes u Srbiji na preliminarnoj Listi svetske baštine


 

* * *