DANUBE LIMES IN SERBIA

 

Danubius

 

Tokom svog najvećeg razvoja rimska država se prostirala na tri kontinenta, obuhvatajući prostor mnogih današnjih država Evrope, Azije i Afrike. Obodi rimskog carstva su predstavljali utvrđene granice – Limes, na kojem je smeštena većina rimske vojne moći. Trajan boravak vojske u graničnim područjima je uticao na urbani razvoj ovih oblasti i nastanak civilnih naselja. Specifične istorijske i društvene okolnosti su dovele do toga da se uz vojne postaje formiraju i trajna naselja, te da rimska vojska bude jedan od nosilaca romanizacije. Zavisno od geografskih karakteristika pojedinih područja, granicu carstva su činile gusto raspoređene palisade, odbrambeni bedemi i rovovi ili reke, u čijem zaleđu su podignuti vojni logori i kule osmatračnice. U blizini legionarskih logora su nastali veći gradovi, koji su predstavljali centre ekonomskog i kulturnog razvoja ovih oblasti.