Rimski Limes u Srbiji na preliminarnoj Listi svetske baštine Centar za svetsku baštinu u aprilu 2015. godine prihvatio je obrazac tentativnog lista „Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes in Serbia“ i postavio ga na … [Read more...]